DIENSTEN

Concepten

ORIENTATIEFASE

Kennismaking

 • Projectdefinitie
 • Moodboard
 • Vlekkenplan

CONCEPTFASE

Concepten

 • 1. Haalbaarheid
 • 2. Programma van wensen
 • 3. Structuurontwerp (SO)

ONTWERPFASE

Ontwerp

 • 4. Voorlopig Ontwerp (VO)
 • 5. Definitief Ontwerp (DO)
 • 6. Technisch Ontwerp (TO)

REALISATIEFASE

Bouwbegeleiding

 • 8. Uitvoeringsgereed ontw. (UO)
 • 9. Directievoering
 • 9. Esthetische begeleiding

Om uw idee naar een hoger planniveau te brengen zijn meerdere oplossingen mogelijk. Wij ontwikkelen voor u een planconcept waarin uw idee concreet wordt door goed te luisteren naar uw verhaal. In de vorm van een Structuurontwerp (SO) maken we een ruimtelijke vertaling en toetsen meerdere scenario’s op diverse haalbaarheidsaspecten. Wij adviseren een voorkeurmodel en kunnen dit financieel onderbouwen door een elementenraming op te (laten) stellen. Dit alles is gevoegd in één document, het ‘planconcept’. Dit document is het eerste concrete ‘concept’ van uw idee waarmee u uw vervolgstap kunt zetten. Doordat het concept op meerdere haalbaarheidsaspecten is getoetst, ligt er een goede basis om verder te werken aan de architectonische verschijningsvorm.

Onze dienst ‘Planconcept’ bevindt zich in de CONCEPTFASE van het bouwproces. In de conceptfase hebben de keuzes die worden gemaakt de grootste invloed op de haalbaarheid. Door deze aspecten op te nemen in één document, het ‘Planconcept’, kan een weloverwogen beslissing worden genomen voor het vervolgtraject. Deze conceptfase is onderverdeeld in de volgende drie subfases (DNR 2011 fases):


 1. Haalbaarheid

In de conceptfase van een project maken we meerdere scenario’s visueel en toetsen deze op economische, juridische, functionele, ruimtelijke en organisatorische haalbaarheidsaspecten. 


 2. Programma van wensen

Door te tekenen en te rekenen wordt het gewenste programma aangescherpt en geoptimaliseerd tot een zogenaamd ‘getekend programma van eisen’.


 3. Structuurontwerp (SO)

Het  ‘getekend programma van eisen’ vertalen we in een 3d-structuurontwerp (SO) waarin aspecten die traditioneel pas later in het proces aan bod komen al in een vroege fase worden meegenomen.

 

Hosted by Websteks