DIENSTEN

Ontwerp

Orientatiefase

Kennismaking

 • Projectdefinitie
 • Moodboard
 • Vlekkenplan

Conceptfase

Concepten

 • Haalbaarheid
 • Programma van wensen
 • Structuurontwerp (SO)

Ontwerpfase

Ontwerp

 • Voorlopig Ontwerp (VO)
 • Definitief Ontwerp (DO)
 • Technisch Ontwerp (TO)

Realisatiefase

Bouwbegeleiding

 • Uitvoeringsgereed Ontw.(UO)
 • Directievoering
 • Esthetische begeleiding

U bruist van ambitie om een plek te creëeren die goed voelt!  U wilt een ontwerp dat onderscheidend is, doordacht en aantrekkelijk. Wij helpen u graag verder en maken het visueel!

In de ontwerpfase vertalen we het ontwikkelde concept in architectuur met een hoog afwerkingsniveau. Ons ambitieniveau is hoog en we zijn pas tevreden over het ontwerp als u dat bent. We nemen u mee in het ontwerpproces en laten u het ontwerp in 3d-modellen ervaren. Nadat het ontwerp nogmaals getoets wordt op haalbaarheid, wordt in deze fase toegewerkt naar stukken voor de bouwaanvraag/omgevingsvergunning en begeleiden wij u in de contractvorming met de aannemer. Door meerdere aannemers uit te nodigen voor een aannemersselectie profiteert u van marktwerking en kunt u de economisch meest voordelige aanbieder selecteren.

Onze dienst ‘Ontwerp’ bevindt zich in de ONTWERPFASE van het bouwproces. In deze fase zijn in grote lijnen de volgende taken opgenomen in drie subfases (DNR 2011 fases):


 4. Voorlopig Ontwerp

In het VO (Voorlopig Ontwerp) wordt het SO (Structuur Ontwerp) vertaald naar een concreet ontwerp inclusief materialisering en architectonische verschijningsvorm. Dit behelst:

 • – Plattegronden & doorsneden
 • – 3d- model en impressies met materialisering en belichting
 • – Planbeschrijving met toelichting architectuur
 • – VO elementenraming

5. Definitief Ontwerp

In het DO (Definitief Ontwerp) wordt het VO vastgesteld en technisch uitgewerkt. Dit behelst:

 • – Technische uitgewerkte plattegronden, doorsnedes en principedetails
 • – Technische omschrijving/bestek
 • – Begeleiding en advisering in aannemersselectie t.b.v. bouwoffertes
 • – Beoordelen bouwoffertes en advies contractvorming met de te selecteren aannemer

 6. Technisch Ontwerp

Het TO (Technisch Ontwerp) wordt in de contractfase (DNR 2011 fase 7.) met de aannemer afgestemd zodat de aannemer zijn expertise kan inbrengen. In een zogenaamd ‘bouwteam’-verband vindt kennisuitwisseling plaats om tot de beste technische uitwerking te komen waar alle partijen achter staan en wordt de definitieve aanneemprijs vastgesteld.

Hosted by Websteks