Duinvilla

Duinvilla

Opdracht: A tot Z-traject CONCEPT – ONTWERP – REALISATIE (directievoering & esthetische begeleiding)

Op deze unieke locatie aan de rand van een Natura 2000 gebied aan de kust van Nederland stond een woning die niet meer voldeed aan de ruimtelijke wensen van een gezin met drie kinderen die voornemens waren op deze plek permanent te gaan wonen. Ook t.a.v. duurzaamheid, toekomstbestendig en rolstoeltoegankelijk was verandering noodzakelijk.

Daartoe is in 2019 een plan ontwikkeld voor een uitgebreide verbouw van de huidige woning. Dit plan werd niet uitgevoerd. Met dit gegeven kwam onze opdrachtgever met ons in contact stelde ons de vraag om opnieuw naar dit plan te kijken en hierin te adviseren.

Ons advies was om sloop en nieuwbouw te plegen omdat de investering versus de potentiële kwaliteit van een nieuwbouwwoning op deze plek beter in balans was dan bij een uitgebreide verbouw/transformatie van de huidige opstal.

Doordat deze woning aan de rand van een Natura 2000 gebied ligt, was het noodzakelijk om te voldoen aan alle duurzaamheideisen en randvoorwaarden omtrent de stikstofuitstoot. Door de woning uit te voeren in CLT kon de uitvoering in prefab elementen met een minimaal aantal verkeersbewegingen worden uitgevoerd. Ook het toepassen van Bio-based materialen zoals massief hout in combinatie met houtvezel-isolatie droeg hier aan bij.

Om een optimaal plan te realiseren is de vorm en oriëntatie van de nieuwbouw-footprint zodanig aangepast dat de woning parallel is georiënteerd aan de straat. Hierdoor is de toegankelijkheid van de woning optimaal doordat de parkeervoorziening onder de woning is opgelost en een minimale insnede in het (duin)talud vraagt. Ook voor rolstoeltoegankelijkheid om de voordeur binnen een minimale afstand gelijkvloers te bereiken is hierdoor gewaarborgd.

De woning heeft een T-vormige footprint en bestaat uit één laag met een (rieten) kap, gepositioneerd op een duinachtige terp met een kelderverdieping in de terp. De bestaande garage wordt tevens opgenomen in de terp. De terp heeft een insnede ter plaatse van de entree en de garage. De entree wordt gemarkeerd door de verticaliteit van het centraal gelegen trappenhuis. Tegelijkertijd is de horizontale verdeling van de kelder-, begane grond- en kaplaag duidelijk herkenbaar door de materialisering in resp. beton, wit stucwerk en rieten kap waarbij het aan de entreezijde duidelijk zichtbaar is dat de woning op een ‘sokkel’ is gepositioneerd en incidenteel een dakkapel in het dak is opgenomen en doorloopt in de gevel van de begane grond.

Hosted by Websteks